Predstavljen projekt “Suncokret ruralnog znanja i poduzetništva – sustav osnaživanja i osposobljavanja NEET osoba“

LOVAS, Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“u Regionalnom poslovnom centru Poslovne zone Lovas predstavila je projekt “Suncokret ruralnog znanja i poduzetništva – sustav osnaživanja i osposobljavanja NEET osoba“. Na predstavljanju su bili nazočni predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija, turističkih zajednica, LAG-ova, Područne službe HZZ-a Vukovar i Službe za stručnu podršku – područna jedinica Vukovar, Ministarstvo poljoprivrede.

Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz inicijative za zapošljavanje mladih u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s MRMSOSC (UT) i HZZ (PT2) za projekt “Suncokret ruralnog znanja i poduzetništva – sustav osnaživanja i osposobljavanja NEET osoba“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Europski socijalni fond. Projekt se provodi na području HZZ regionalnih ureda Osijek i Split (cijela OBŽ i SDŽ) te Područnog ureda Vukovar koji obuhvaća gradove Vukovar i Ilok te sedam općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja.

Projekt doprinosi kreiranju modela kojim će se identificirati, osnažiti i umrežiti 65 osoba u NEET statusu koje se suočavaju s problemima socijalne isključenosti i nedostatkom prilika za zapošljavanje. Riječ je o 65 pojedinaca iz područja gdje je njihova stopa izrazito visoka, žive u ruralnim područjima, pretežito su mlade žene s OPG/PG, daleko su od tržišta rada i ne koriste mogućnosti zapošljavanja.

Ciljna skupina će se kroz aktivnosti mentorirati, educirati (neformalno i formalno), osnaživati te informirati o prilikama za zapošljavanje. Također će se umrežavati s ostalim osobama u NEET statusu, ali i “ruralnim” poslovnim anđelima” – dobitnicima “Sunflower Award” koji će im biti primjer za osnaživanje i uzor za buduće poduzetničke inicijative.

Partneri projekta su HZZ Područna služba Osijek, HZZ Područna služba Split, HZZ Područni ured Vukovar, GTF – Inicijativa za održivi rast (GTF – IOR) i Hrvatska udruga za turističke i kulturne rute „TUR KULTUR”. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.680.000,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%). Intenzitet potpore je 100 posto.

Projekt su predstavili gospođa mr.sc. Dijana Katica, dr.med.vet, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova selo; Mary Ann Rukavina Cipetić, predsjednica GTF – Inicijative za održivi rast i Robert Baćac, mag.oec., predsjednik Hrvatske udruge za turističke i kulturne rute „TUR KULTUR”. Svi sudionici sastanka svjesni su vrijednosti projekta i njegove važnosti za NEET osobe te će se aktivno uključiti i dati svoj doprinos realizaciji.