Rokovačke zidine

Južno od Vinkovaca, s desne strane ceste za Rokovce, nalaze se ostaci rimokatoličke crkve, tzv. Rokovačke zidine. Riječ je o nekada dobro vidljivom luku portala i dijelu zidova crkve koji se danas jedva vide. Rokovačke zidine u biti su ostatci zidane srednjovjekovne crkve na srednjovjekovnom posjedu Hropkovo, koje je bilo u vlasništvu feudalne obitelji Botoša od Hrapkova. Pretpostavlja se da je crkvu dao sagraditi Andrija II. Botoš, koji je umro početkom 1441. godine, ili ju je pak planirao proširiti prilikom dogradnje franjevačkog samostana u prvoj trećini 15. stoljeća, budući da se na crkvi vide i stilska obilježja ranijih razdoblja.

Crkva na Rokovačkim zidinama je franjevačka samostanska crkva koju su pohodili stanovnici utvrde i naselja Hrapkovo, a moguće i stanovnici ostalih manjih naselja u blizini. Riječ je o jednobrodnoj građevini s polukružnim svetištem. Građena je u  romaničkom stilu s tragovima pregradnji u vrijeme kasne gotike. Tako se prvobitna gradnja crkve može smjestiti u 13. stoljeće, a gotičke preinake za vrijeme izgradnje samostana u 15. stoljeće. Građena je od dobro pečene opeke, glavni je ulaz imao kameni gotički dovratnik, na južnoj stijeni bila su tri omanja prozora, a na sjevernoj kasnogotički bočni ulaz s okvirom od opeke. Još su se pokraj 19. stoljeća vidjele zidne gotičke slikarije.

Zaštitna arheološka istraživanja toga nalazišta proveli su djelatnici Odjela za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda (voditelj Andrej Janeš) od studenoga 2020. do početka veljače 2021. godine sredstvima Općine Andrijaševci. Istraživanjima je obuhvaćena ruševina crkve te dvije sonde sjeverno i južno od sakralnog objekta, određene na mjestima na kojima su rezultati geomagnetnog snimanja uputili na potencijalne arheološke tvorevine. Sve bi skupa trebalo rezultirati konsolidacijom i rekonstrukcijom otkrivenih objekata te izgradnjom arheološko-turističkog parka za što je posebice zainteresirana Općina Andrijaševci koja je do sada već uložila značajna sredstva u dosadašnje zaštitne arheološke radove.